Công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam
Small Font Medium Font Large Font  Printer Friendly Version

Manulife - Cuộc Sống An Nhàn - Bảo Hiểm Nhân Thọ Manulife Việt Nam

Tận hưởng quả ngọt, an vui tuổi vàng

Ước mơ và khát vọng thay đổi theo từng giai đoạn cuộc đời và nhu cầu của cuộc sống mỗi chúng ta. Bạn ước mong độc lập về tài chính khi nghỉ hưu để tự do tận hưởng những ngày vàng sau bao năm cống hiến cho gia đình và xã hội?

LÝ DO GIÚP BẠN CHỌN MANULIFE – CUỘC SỐNG AN NHÀN - BẢO HIỂM HƯU TRÍ

• Tận hưởng tuổi vàng với quyền lợi đáo hạn hấp dẫn
• Hoàn toàn chủ động và độc lập về tài chính
• An tâm vui sống với ngân quỹ điều trị 45 bệnh lý nghiêm trọng, bao gồm hỗ trợ điều trị các bệnh lý giai đoạn sớm
• Bảo vệ thu nhập trước rủi ro tử vong, thương tật, tai nạn, …

 

 

GIA TĂNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM VỚI CÁC QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TĂNG CƯỜNG


Chỉ cần trả thêm một khoản phí nhỏ, bạn và gia đình sẽ an tâm vui sống trước những rủi ro khôn lường trong cuộc sống với các Quyền lợi bảo hiểm tăng cường ưu việt kèm theo.

 Vui lòng tham khảo Điều khoản của các Quyền lợi bảo hiểm tăng cường để biết thêm chi tiết về các quyền lợi được bảo hiểm.


 Tham khảo Lãi suất công bố của Phiếu Tiền Mặt Nhận Thêm

  •  
 

Lưu ý:
Các mô tả về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trên trang thông tin này chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Các quyền lợi bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện bảo hiểm liên quan, đã được Bộ Tài Chính phê duyệt.

*Manulife cung cấp cho bạn và gia đình những giải pháp tài chính toàn diện. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để biết thêm chi tiết về sản phẩm và dịch vụ của Manulife.